TC Share Love ปันน้ำใจสู่น้องครั้งที่ 3 ให้กับ "โรงเรียนบ้านเตยใหญ่" และ "โรงเรียนวัดสบกเขียว"

เมื่อวันที่ 12-13 ก.ย. 2562 ที่ผ่านมา TC Development จัดโครงการ TC CSR "ปันน้ำใจสู่น้อง" ครั้งที่ 3 โดยมีคณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมบริจาคของใช้จำเป็น ทุนการศึกษา พร้อมทั้งทำกิจกรรมกับเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านเตยใหญ่ และ โรงเรียนวัดสบกเขียว จังหวัดนครนายก โดยโครงการ TC CSR "ปันน้ำใจสู่น้อง" เป็น 1 ใน 4 โครงการเพื่อสังคมของ TC Development ที่มีการจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีจุดประสงค์เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือและพัฒนาเด็กๆให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น