ประกาศรายชื่อผู้โชคดีผู้ร่วมกิจกรรมแบบสอบถาม

TC Devevelopment ขอประกาศรายชื่อผู้โชคดี ผู้ร่วมกิจกรรมแบบสอบถามฯ
สำหรับลูกค้าโครงการ ONE9FIVE และ ผู้สนใจโครงการ ONE9FIVE รวมทั้งสิ้น 33 รางวัล ได้แก่

ลูกค้าโครงการ ONE9FIVE จำนวน 30 รางวัล

ได้รับ Gift Voucher Kashikiri Onsen & Spa จำนวน 10 รางวัล (รางวัลละ2ใบ)

1. ภัสสร์ ข้อมงคลอุดม

2. ธานินทร์ นิรมานสกุล

3. นัทธมน ยกย่องสกุล

4. ศิวพร เกิดสิน

5. ธนาวดี พฤทธิ์ขจรชัย

6. อชิรญา อัศววรชัย

7. ธีรภัทร์ หว่องโรจนวงศ์

8. ธรรมกรณ์ ปังวิภาส

9. สิรวิชญ์ รุ่งเรื่อง

10. อรรถสิทธิ์ สรรพวัฒน์

 

ลูกค้าโครงการ ONE9FIVE ได้รับ Diffuser ของที่ระลึกโครงการ จำนวน 20 รางวัล (รางวัลละ 1ชุด)

11. นัฐภูมิ โล่กันภัย

12. จันทโชติ สุตสุนทร

13. พนารักษ์  แอสมจิต

14. ธนัตถ์ บูรณวนิช

15. ณัฐพร อมรศรีสกุล

16. ชนันรัตน์ เสถียรธนพงศ์

17. กิตติพงษ์ จีระธัญญาสกุล

18. กรกนก ไตรยศักดา

19. กฤษฎา ชูช่วย

20. CHUN-CHUN LIN

21. ชญากาณ สุขจิรวัฒน์

22. จารุภัทร์ นาคเสน

23. ณัทกร ขยายแย้ม

24. LI-WEI HUANG

25. สิรีกานต์ สกุลเอี่ยมไพบูลย์

26. ศุภวัฒน์ ทิพย์สมพรดี

27. ภาวิตรี น้อยวงศ์

28. ปาณิสรา คงวัฒนาชัย

29. วิกรม ราชวัตร์

30. ชัญญา เศรษฐเวชผู้สนใจโครงการ ONE9FIVE 3 รางวัล

ได้รับ Gift Voucher Kashikiri Onsen & Spa จำนวน 3 รางวัล (รางวัลละ 2 ใบ)

1. สมชาย มาลสุขุม

2. Suriya Toemchoksap

3. Korakrit Mekbunsonglap

ผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัลสามารถติดต่อรับของรางวัลได้ที่ Sale Gallery One9Five อโศก - พระราม9 ตั้งแต่วันที่ 16 - 30 กันยายน 2562 เท่านั้น ผู้ที่ได้รับรางวัล อนุญาตให้ TC Development บันทึกภาพเพื่อใช้ในการเผยแพร่ทางสื่อดิจิตอล และสื่อสิ่งพิมพ์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาต ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดเผยหรือถ่ายทอดการสุ่มจับรางวัล *สำหรับลูกค้าผู้โชคดีกรุณาติดต่อเพื่อยืนยันสิทธิ์ โดยการส่ง ชื่อ – นามสกุล (ตามบัตรประชาชน)

PRIVACY POLICY

One9five referred to as “the Company”, created this website with the commitment to protect personal information. You can visit our website anytime you want without giving any information about yourself. However, in some cases personal information may be required in order for us to provide the services you request.

Personal Information Collection

You will be asked to provide your personal information to facilitate individual correspondence. To receive updates, information about us or special offers registration is required first. The data we collect includes your name, address, phone, email, and other information you give us when you request services from us. We will also collect certain information related to the software and hardware of your computer including your IP address, browser type, operating system, domain name, access times and referring website addresses. Such information is used to facilitate service operation and maintain service quality.

Personal Information Control System

When you finish registration, http://www.one9five.com will keep all data as confidential except in the case of legal investigation or when it is necessary to protect your right or the Company’s assets. The registration also helps us understand your needs in order to improve our services and web communications.

Use of Cookies

Every time you visit the website, cookies will be stored on your computer (for visitors whose computer accepts cookies). Cookies maintain data during your visit to the site and contain information about this visit. On this site we use cookies to gather visitor statistics.